Home Investičný proces
Investičný proces PDF Vytlačiť E-mail

Investičný proces výstavby autoumyvárky krok za krokomEhrle OK štandard 2

 

1.  Rozhodnutie investovať

2.  Stretnutie a konzultácia s pracovníkmi Ehrle                                                                                           

3.  Vyhľadanie  pozemku

Pozemok pre výstavbu bezkontaktnej autoumyvárky

musí spĺňať dve základné kritéria:

 • atraktívna lokalita

 • dostatok priestoru pre vybudovanie zariadenia.

Atraktívna lokalita

 • miesto, kde sa pohybuje veľa ľudí (centrálne parkovisko, sídlisko v meste  nad  5000 obyvateľov a pod.).

 • umiestnenie  pri hlavných cestách a uliciach.

 • na križovatkách.

 • pri kruhových objazdoch.

 • pri čerpacích staniciach.

 • pri nákupných strediskách.

 • supermarketoch a obchodoch.

 • staniciach STK a pod.

Dôležitá je tiež dobrá viditeľnosť objektu. Jednoduchá prístupnosť a možnosť vjazdu z pravej aj ľavej strany cesty.

Odpovedajúci výmer  pozemku, čo zvyšuje pohodlie užívateľa.

 

Dostatočná veľkosť pozemku:

 • dva umývacie boxy           400   -   500  m² ( výhodou je, keď pozemok má 20 m do každého smeru )

 • tri boxy                               700   -   800 

 • štyri boxy                         1000   -  1200

 • päť boxov                        1400   -  1500

 • 6 boxov                            1600   -  1750

 

4.  Výber typu autoumyvárky

 • Verzia linky: Outdoor - technológia uložena v nerezových skriniach
 • Verzia linky: Indoor    - technológia uložená v betónovom kontajnery
 • Ohrev vody: (plyn, nafta,elektrina)
 • Typ obslužného terminálu LCE a pod.

 

5.  Financovanie

Každý investor sa môže rozhodnúť akým spôsobom bude financovať výstavbu. Sú tri možné spôsoby financovania: vlastné zdroje, bankový úver alebo leasing.

Zmluva o zakúpení alebo prenájmu pozemku

Pred samotnou investíciou do bezkontaktnej autoumyvárky, je potrebné mať zakúpený alebo prenajatý pozemok. Je treba mať na mysli, že s vybudovaním bezkontaktnej autoumyvárky, musia súhlasiť príslušné orgány obce alebo mesta. Pred kúpou alebo prenájmom pozemku je dobré zjednať zmluvu o budúcej zmluve. Potom prejednať potrebné náležitosti s príslušným úradom, získať záväzné stanovisko mesta alebo obce a následne pozemok odkúpiť alebo prenajať. V prípade nájmu, rokujte len o dlhodobom prenájme - napríklad na 10 alebo 20 rokov, aby ste v budúcnosti mohol bezpečne podnikať.

 
Kto sa postará o formality?

Existujú špecializované firmy, ktoré Vám zabezpečia vybavenie všetkých potrebných formalít ohľadne stavebného povolenia. Druhá možnosť je vybaviť si všetky náležitosti sám, bude to síce lacnejšie, ale tiež Vám to zaberie viac času. Dobrá je spolupráca s projekčnou firmou, ktorá sa o tieto veci postará , vrátane prípravy projektu.

Podmienky výstavby budov sú zahrnuté do plánu rozvoja mesta. Ako už bolo povedané, k výstavbe bezkontaktnej autoumyvárky sa musí vyjadriť príslušný orgán. Pokiaľ je pozemok zahrnutý v územnom pláne, je rozhodnutie o využití vydané na základe plánu. Ide o najvýhodnejšiu situáciu a rozhodnutie je vydané v relatívne krátkom časovom období. Pokiaľ pozemok ne je v pláne miestneho rozvoja, je vec komplikovanejšia a v tomto prípade musíte požiadať o stavebné podmienky.

 
Stavebné povolenie

Pokiaľ bolo vydané územné rozhodnutie pre stavbu tohoto typu, môže architekt pokračovať na príprave dokumentácie pre stavebné povolenie. V rámci tejto dokumentácie je potrebné naprojektovať pripojenie vody, elektriny, plynu a pod. V závislosti na požiadavkách obce alebo mesta, môže byť pre vydanie stavebného povolenia nevyhnutná správa o posúdení dopadu na životné prostredie. Taktiež musia byť prejednané a zmluvne ošetrené dodacie podmienky vody, elektriny a plynu s príslušným dodávateľom. Po podaní žiadosti o stavebné povolenie, má úrad jeden mesiac na posúdenie. Po získaní stavebného povolenia, môžeme pristúpiť k samotnej stavbe bezkontaktnej autoumyvárky.

6.  Stavebné práce

Prípravné stavebné práce v mieste výstavby bezkontaktnej autoumyvárky trvajú v závislosti od počasia asi 2 - 6 mesiacov. Rozsah prác je príprava betónovej dosky, rozvody elektriny, vody a  kanalizácie. Keď je betónová podlaha pripravená, nasleduje inštalácia prístrešku a technologického zariadenia, ktorá trvá v závislosti od typu autoumyvárky od dvoch dní do jedného týždňa.

7.  Uvedenie do prevádzky

O dokončení stavby treba informovať miestny príslušný úrad a po vykonanej kolaudácii sa môže otvoriť prevádzka bezkontaktnej autoumyvárky.

8.  Spolupráca s Ehrle po uvedení do prevádzky

 Ehrle podporuje investorov:

 

 • Poskytuje poradenstvo v oblasti marketingu a nastavenie technologických zariadení v závislosti k potrebám daného miesta.

 • Dodáva profesionálnu chémiu Ehrle

 • Poskytuje profesionálne služby a údržbu

 
Copyright © 2024 I.G.H. - Ing. Gabriel Hanzel. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný Software vydávaný pod licenciou GNU/GPL.